fbpx

NOWA MARKA DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW_

Nadrzędnym celem prac było usprawnienie, ujednolicenie i usystematyzowanie komunikacji związanej z różnymi formami wsparcia młodych przedsiębiorców z terenu Dąbrowy Górniczej i ułatwienie im dostępu do ważnych informacji.

Zaproponowany sygnet użyty w logo symbolizuje społeczność osób uczestniczących w pakiecie, a użyte kształty mnogość i różnorodność oferty, z jakiej mogą skorzystać młodzi przedsiębiorcy z terenu Dąbrowy Górniczej.

Użyta kolorystyka podkreśla przynależność do miasta Dąbrowy Górniczej zgodnie pierwotnym założeniem zamawiającego.

PoprzedninavNastępny